Vintercyklingens dag

Vintercyklingens dag är den svenska delen av den globala aktivitetsdagen Winter Bike To Work Day som infaller andra fredagen i februari varje år. Vintercyklingens dag arrangeras under 2020 för första gången i Sverige av Svensk Cykling medan Winter Bike To Work Day startade i Kanada 2013.

Säker cykling i hela Sverige året runt

Vintercyklingens dag handlar om att visa att vi är många som vill kunna cykla säkert året runt. Att kunna cykla under hela året borde vara lika självklart som att kunna ta bilen eller tåget oavsett vädret. Men så är det inte i överallt i Sverige i dag.

Allt för ofta blir den upplysta bilvägen skottad medan det samlas snö och is på den mörka cykelvägen. Och allt för ofta sprids det grus på cykelvägarna för att få bort halkan. Det uppfattas som ett billigt sätt att hålla halkan borta från cykelvägen, men så fort som snön och isen har smält skapar gruset en farlig tid för cyklister.

Förläng cykelsäsongen. Förläng livet. Behåll klimatet.

Med Vintercyklingens dag vill Svensk Cykling lyfta fram nyttan av att fler känner sig säkra med att cykla året runt. Att cykla ger den motion som vi alla behöver för att hålla oss friska. Att cykla sparar klimatet och minskar miljöfarliga utsläpp. Men att cykla handlar framför allt om att resa enkelt. Också under vintern. 

Cykling är en hjärtesak

Eftersom Vintercyklingens dag 2020 sammanfaller med Alla hjärtans dag är det självklart att betona att cykling är en hjärtesak för alla som älskar att cykla och att forskning visar att risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar bland personer som cyklar. 

Mål om mer cykling kräver cykling året runt

När vi är många som visar vår vilja att cykla oavsett årstid ökar anledningarna för kommunerna att förbättra cykelvägarna, belysningen, vinterväghållningen och halkbekämpningen. Detta leder till ännu fler cyklister och färre olyckor. 

Vintercyklingens dag är därför också en dag för kommuner, regioner och staten att visa upp vad de redan gör och vad de vill göra i framtiden för att fler ska kunna resa säkert, hälsosamt och miljövänligt genom att cykla under hela året. 

2017 presenterade regeringen “En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling” och riksdagen har beslutat om att koldioxidutsläppen ska minska med 70 procent till 2030. Till det kommer att många kommuner har mål om att fler ska cykla. För att nå dessa mål måste fler känna sig säkra med att cykla året runt.