Vintercyklingens dag

Vintercyklingens dag är den svenska delen av den internationella aktivitetsdagen Winter Bike To Work Day som infaller andra fredagen i februari varje år. Vintercyklingens dag arrangeras under 2021 för andra gången i Sverige av Svensk Cykling. I år sker det med ekonomiskt stöd av Trafikverket. Winter Bike To Work Day startade i Kanada 2013.

Säker cykling i hela Sverige året runt

Vintercyklingens dag handlar om att visa att vi är allt fler som cyklar året runt. Vinter 2019 cyklade omkring var tionde person i Sverige en genomsnittlig dag under vinterhalvåret. Det är en ökning med 28 procent jämfört med några år tillbaka. 

För att denna ökning ska fortsätta behöver fler kommuner än i dag sopsalta sina cykelvägar och ett däckbyte på cykeln behöver blir lika självklart som ett däckbyte på bilen. Sopsaltning är det mest effektiva sättet att hålla snö och is borta från cykelvägarna. Där den metoden används ökar cyklisterna på vintern utan att olyckorna ökar. 

Förläng cykelsäsongen. Förläng livet. Behåll klimatet.

Med Vintercyklingens dag vill Svensk Cykling visa att det är möjligt att cykla året runt och lyfta fram den nytta som både samhället och individen har av att fler cyklar under hela året. Att cykla ger den motion som vi alla behöver för att hålla oss friska och för att behålla nytta av motionen gäller det att hålla sig aktiv hela tiden. 

Att cykla sparar klimatet, minskar miljöfarliga utsläpp och förbättrar hälsan. Därför är varje cyklist en ekonomiskt vinst för samhället och för individen medan det är en kostnad för både samhället och individen varje gång som en bil startar.

Men att cykla handlar framför allt om att resa enkelt. Också under vintern.

Image

Mål om mer cykling kräver cykling året runt

För att fler ska kunna känna sig säkra med att cykla under vintern behövs det cykelvägar med bra belysningen, vinterväghållningen och halkbekämpning. 

Vintercyklingens dag är därför också en dag för kommuner, regioner och staten att visa upp vad de redan gör och vad de vill göra i framtiden för att fler ska kunna resa säkert, hälsosamt och miljövänligt genom att cykla under hela året. 

2017 presenterade regeringen “En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling” och riksdagen har beslutat om att transportsektorns koldioxidutsläpp ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Till det kommer att många kommuner har mål om att fler ska cykla. För att nå dessa mål måste det bli självklart för fler att cykla året runt.

Har du registrerat dig?Vintercyklingens dag 12 februari 2021
Jag ska göra det nu!