Har Sverige flest vintercyklister i hela världen? Frågan avgörs på Vintercyklingens dag i morgon.

I morgon, 14 februari, är det Vintercyklingens dag. I år sammanfallet dagen med Alla hjärtans dag. Det gör det självklart att framhålla den positiva effekten som cykling under hela året har för att förhindra hjärt-kärlsjukdomar. Den som förlänger cykelsäsongen förlänger också livet. Men frågan är om Sverige har flest vintercyklister i världen?

Vintercyklingens dag är den svenska delen av den internationella aktivitetsdagen Winter Bike To Work Day som sedan 2013 har en tävling om vilken stad i världen som har flest anmälda personer som cyklar under denna dag. I fjol vann Denver i USA. Just nu, inför Winter Bike To Work Day, ligger åtta svenska städer bland de 16 städer som har flest anmälda vintercyklister och klart överst på listan finns Uppsala.

– Vi ser detta som ett bevis för att det finns många i Sverige som vill visa sin vilja att cykla under hela året. Den vanligaste orsaken till att man slutar cykla när vintern kommer är att cykelvägarna är dåligt underhållna. Att det blir kallt och regnigt ses som ett mindre problem, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling som står bakom Vintercyklingens dag i Sverige. 

I dag slutar var tredje person som cyklar på sommarhalvåret att göra det på vinterhalvåret. Under de mörkaste månaderna halveras antalet cyklister jämfört med sommaren. 

– Att cykla året runt är ett bra sätt att minska riskerna för hjärt-kärlsjukdomar. Det visar forskningen, men den effekten upphör om man gör uppehåll under vintern. Därför är insatser som får fler att cykla under hela året viktiga för att förbättra människors hälsa, säger Klas Elm. 

Det mest effektiva sättet att hålla cykelvägarna farbara på vintern är enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, att använda metoden sopsaltning. Det innebär att en sopvals används för att få bort snö från vägbanan och att halkbekämpningen sker med en saltlösning som gör att det inte bildas is på vägbanan. Denna metoden används av på delar av cykelvägnätet i ett 30-tal kommuner i landet.

– Sopsaltning borde vara en självklarhet i alla kommuner, säger Klas Elm. 

Aktuell ställning i Winter Bike To Work Day-tävlingen (13/2 klockan 14.30)

 1. Uppsala, Sverige 640 anmälda cyklister

 2. Boulder, USA 356 anmälda cyklister

 3. Zagreb, Kroatien 329 anmälda cyklister

 4. Denver, USA 301 anmälda cyklister

 5. Umeå, Sverige 251 anmälda cyklister

 6. Linköping, Sverige 245 anmälda cyklister

 7. Göteborg, Sverige 241 anmälda cyklister

 8. Sundsvall, Sverige 225 anmälda cyklister

 9. Calgary, Kanada 223 anmälda cyklister

 10. Montreal, Kanada 219 anmälda cyklister

 11. Stockholm, Sverige 202 anmälda cyklister

 12. Victoria, Kanada 185 anmälda cyklister

 13. Oulu, Finland 181 anmälda cyklister

 14. Sankt Petersburg, Ryssland 174 anmälda cyklister

 15. Falun, Sverige 171 anmälda cyklister

 16. Luleå, Sverige 137 anmälda cyklister

Under Vintercyklingens dag kommer det att ske aktiviteter i flera kommuner för att uppmuntra vintercyklister och för att sprida information för att fler ska kunna cykla under hela året. Förutom kommuner och regioner genomför Cykelfrämjandet och Fridays For Future aktiviteter. 

Anmälan att cykla under Vintercyklingens dag och lista över alla aktiviteter finns på hemsidan https://vintercyklingensdag.se/.

Årets Vintercyklingens dag är ett samarbete mellan Svensk Cykling, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelstäder och Hjärt-Lungfonden.

För mer information, vänligen kontakta:
Klas Elm, 0704-58 01 08, klas.elm@branschkansliet.se
www.svenskcykling.se

Svensk Cykling är en paraplyorganisation med syftet att samla Sveriges samtliga cykelorganisationer under samma tak. Tillsammans blir vi en starkare röst för cykling i Sverige. I Svensk Cykling ingår organisationerna Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen och Vätternrundan.

ement is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.