Vill du veta vad för aktiviteter som finns i din stad under
Vintercyklingens dag?

Runt om i Sverige kommer det att ske aktiviteter under Vintercyklingens dag för att visa viljan att cykla säkert under vintern och för att uppmuntra vintercyklister. Se vad som händer där du bor. 

Vill du arrangera en aktivitet under Vintercyklingens dag?

Anmäl det genom att mejla vintercyklingensdag@svenskcykling.se 

Det kan handla om att ordna en cykelparad, bjuda vintercyklister på kaffe, erbjuda cykelservice eller skriva en insändare till lokaltidningen. Tillsammans kan vi skapa glädje på cykelbanorna, påverka beslutsfattare och uppmuntra fler att cykla på vintern. 

Mål om mer cykling kräver cykling året runt

När vi är många som visar vår vilja att cykla oavsett årstid ökar anledningarna för kommunerna att förbättra cykelvägarna, belysningen, vinterväghållningen och halkbekämpningen. Detta leder till ännu fler cyklister och färre olyckor. 

Vintercyklingens dag är därför också en dag för kommuner, regioner och staten att visa upp vad de redan gör och vad de vill göra i framtiden för att fler ska kunna resa säkert, hälsosamt och miljövänligt genom att cykla under hela året. 

2017 presenterade regeringen “En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling” och riksdagen har beslutat om att koldioxidutsläppen ska minska med 70 procent till 2030. Till det kommer att många kommuner har mål om att fler ska cykla. För att nå dessa mål måste fler känna sig säkra med att cykla året runt.

Image

Anmäl ditt deltagande

Anmäla redan i dag att du kommer att cykla under Vintercyklingens dag, 14 februari, genom att gå in på Winter Bike To Work Days hemsida.

Genom att anmäla att du ska cykla är din kommun med i den internationella tävlingen om vilken stad i världen som har flest vintercyklister.

Städer med aktiviteter

Alingsås

Hållbart resande i Väst, Västra Götalandsregionen

 • Delar ut goodiebags för att uppmuntra cyklister under Vintercyklingens dag. 

Ansvarig: Lena Hesselroth, projektledare Hållbart resande, lena.hesselroth@vgregion.se

Eskilstuna

Eskilstuna kommun

 • Information om Vintercyklingens dag på kommunens Facebooksida.

Ansvarig: Sabina Dernelid, projektsamordnare mobilitetsgruppen, sabina.dernelid@eskilstuna.se

Falun

Falun kommun

 • Veckorna innan Vintercyklingens dag uppmärksammar kommunen dagen på Facebook, hemsidan och infartstavlor.
 • Kommun finns på plats på två platser längs huvudstråken för cykel under Vintercyklingens dag för att:
 1. Dela ut reflexer, cykelkartor och godis till vintercyklister

 2. Uppmana cyklister att anmäla sig till Winter Bike To Work Days tävling 

 3. Samla in synpunkter på hur Falun kan bli en bättre kommun för vintercyklister

Ansvarig: Anna-Lena Söderlind, trafikplanerare, anna-lena.soderlind@falun.se

Jönköping

Jönköpings kommun

 • Delar ut frukostpåsar med information och give-aways på morgonen. Uppmanar cyklister att registrera sig till Winter Bike To Work Days tävling.
 • Uppmaning i kommunens kommunikationskanaler om att vintercyklister ska registrera sig till Winter Bike To Work Days tävling.

Ansvarig: Mattias Bodin, projektledare hållbart resande, mattias.bodin@jonkoping.se

Karlskrona

Karlskrona kommun

 • Vintercyklingens dag blir ett avslut på kommunens vinterkampanj med testcyklister som under tre veckor fyllt flödet i kommunens Instagram med cykelrelaterade inlägg.
 • På vintercyklingens dag kommer kommunen placera ut gåvostationer vid större cykelparkeringar där cyklister bjuds på choklad och sadelskydd som tack för att de vintercyklar. Stationer finns också hos bland annat cykelhandlare där besökande cyklister även på bjuds på bland annat cykellysen.
 • Vintercyklingens dag lyfts på kommunens facebook samt Instagram där kommunen uppmuntrar till vintercykling och tackar de som redan cyklar under vinterhalvåret.

Ansvarig: Nanna Lindell, projektplanerare, nanna.lindell@karlskrona.se

Karlstad

Karlstad kommun

 • Uppmärksamma Vintercyklingens dag i sociala medier med en hälsning från projektet Vintertramparna.

Ansvarig: Jenny Sundén, Jenny.sunden@karlstad.se

Kiruna

Kiruna kommun

 • Kommunanställda som cyklar på Vintercyklingens dag har möjlighet att vara med i utlottningen av ett presentkort på 1 000 kronor som förstapris och en cykelhjälm som andrapris.

  Kommunanställda som cyklar till jobbet denna dag samlas för gruppfotografering vid följande platser och tider:

  Stadshuset (Kiruna kommun): Klockan 07.55 för fotografering klockan 8.00.

  Värmeverket grinden (Tekniska verken):  Klockan 07.55 för fotografering klockan 8.00.

  Brandstationen (Kirunabostäder): Klockan 07.55 för fotografering klockan 8.00.

  På dessa platser finns kartonger där man lämnar en lapp med sitt namn för att vara med i utlottningen.

  En kartong finns också vid ingången till sporthallen där det går att lägga en lapp innan klockan 11.00. För dig som cyklar i byarna är det möjligt att mejla till britt.hammar@kiruna.se innan klockan 12.00 för att meddela att man har cyklat och vill delta i utlottningen. 

Ansvarig: Britt Hammar, friskvårdskonsulent, Britt.Hammar@kiruna.se

Fridays for future

 • Cykeltema på fredagsmanifestationen vid Kupoltorget, klockan 16.00-17.00.

Ansvarig: Mattias Hammarström, Mattias.Hammarstrom@gmail.com

Kungsbacka

Kungsbacka kommun

 • Uppmana vintercyklister att anmäla sig till Winter Bike To Work Days tävling.
 • Sprida kärlek till vintercyklister genom att dela ut godishjärtan på Vintercyklingens dag.

Ansvarig: Magnus Bengtsson, trafiksamordnare, magnus.bengtsson@kungsbacka.se

Linköping

Linköpings kommun 

 • Sprider information om Vintercyklings dag i sociala medier och nyhetsbrev för att uppmuntra kommuninvånare och anställda att vintercykla. 
 • Uppmuntrar sina 60 deltagare att som deltar i vintercykelprojektet att anmäla sin cyckling på Winter BIke To Work hemsida. 

Ansvarig: Sandra Strömstedt, miljösamordnare, sandra.stromstedt@linkoping.se

Lund

Lund kommun

 • Visa kärlek till vintercyklister genom kaffeutdelning på morgonen på Vintercyklingens dag.
 • Arbetsgivare som deltar i Cykelvänlig arbetsplats kommer att få ut information i förväg om Vintercyklingens dag samt tips om hur arbetsgivare kan underlätta och uppmuntra vintercykling.

Ansvarig: Helena Runesson, MM-coach/trafikhandläggare, helena.runesson@lund.se

Norrtälje

Fridays For Future

Ansvarig: jorg@hellkvist.de, Fridays For Future Norrtälje

Nyköping

Nyköpings kommun

 • Uppmuntran till vintercyklister och särskilt till de som ingår i kommunens projekt Vintercyklist i Nyköping i kommunens sociala medier. Uppmärksammar Vintercyklingens dag.

Ansvarig: Labeat Bickaj, Strateg hållbart resande, labeat.bickaj@nykoping.se

Stockholm

Cykelfrämjandet

 • Sprider kärlek till alla vintercyklister ute på stan under eftermiddagen på Vintercyklingens dag genom att dela ut chokladhjärtan. 
 • Tar tempen på vad vintercyklisterna tycker är viktigast för att ta sig ut och trampa vintertid.

Sundbyberg

Sundbybergs stad

 • Inspiration och information till att cykla på Vintercyklingens dag kommer att finnas på kommunens hemsida och sociala medier.
 • Utdelning av chokladhjärtan och cykellysen på stan och i stadshuset.
 • Utlottning bland vintercyklister som skickar in en bild från sin cykelresa till Sundbybergs stads Facebooksida.

Ansvarig: Kathrin Nordlöf, projektledare Hållbart resande kathrin.nordlof@sundbyberg.se

Sundsvall

Sundsvalls kommun

 • Prata med cykelhandlare så att de kan informera om Vintercyklingens dag och se om de kan ha något speciellt erbjudande just den dagen.
 • Ta fram affisch om Vintercyklingens dag att sätta upp i cykelgaraget vid kommunhuset och sprida till cykelhandlare.
 • Facebookevent som uppmanar vintercyklister att delta och registrera sig på Winter Bike To Work Day.
 • Spela in en film där kommunens cyklande vägingenjörer får berätta kort om hur de arbetar med driften på gång- och cykelvägar. Filmen kommer att spridas i sociala medier.
 • Spela in en film med en van vintercyklist som berättar kort om varför hen vintercyklar och som får slå hål på myter om vintercykling. Filmen kommer att spridas i sociala medier.
 • Ta kontakt med media för att få dem att rapportera om vintercykling.
 • Ställa ut marschaller vid större cykelparkeringar i centrala Sundsvall under Vintercyklingens dag.

Ansvarig: Angelica Lindqvist, projektledare för hållbart resande, angelica.lindqvist@sundsvall.se

Södertälje

Cykelfrämjandet

 • Finns på Marenplan mellan klockan 15.00 och 17.00 för att dela ut broschyrer, svara på frågor, ge praktiska tips och dela med sig av erfarenheter av att cykla på vinterna. Det kan handlar om klädsel, däck, belysning och andra detaljer på cykeln. 

Ansvarig: Anders Olofsson, anders.k.olofsson@gmail.com

Umeå

Umeå kommun

 • Information om Vintercycklingens dag  och Winter Bike To Work Day i kommunens kommunikationskanaler.
 • Umeå kommun uppmuntrar cyklister och fotgängare genom att dela ut vinterrelaterade giveaways. Läs mer om aktiviteten på www.umea.se/cykel, Vintercykling.

Ansvarig: Ida Lundström, trafikplanerare, ida.m.lundstrom@umea.se

Uppsala

Uppsala kommun

 • Uppmuntrar och stöttar de arbetsplatser inom kommunen som är medlemmar i Cykelvänliga arbetsplatser att ha tävlingar och aktiviteter som uppmuntrar vintercyklister på sina arbetsplatser.
 • Utdelning av gratis reflexvästar.
 • Tävling på sociala medier där det går att vinna ett cykelkit.

Ansvarig: Emma Henning, trafikplanerare, emma.henning@uppsala.se

Region Uppsala

 • Publicera en kort informationsfilm om Vintercylingens dag i egna sociala medier på Vintercyklingens dag 14 februari.
 • En variant av informationsfilmen sprids bland anställda på de förvaltningar som finns i Regionhuset.

Ansvarig: Sarp Yesil, digital kommunikatör, sarp.yazan.yesil@regionuppsala.se

Västra Götaland och Halland

Hållbart resande Väst (Västra Götalandsregionen och Hallands samlade kraft för kommuner i Västra Götaland och Halland i deras arbete för hållbart resande).

 • Inför Vintercyklingens dag sprider Hållbart resande Väst filmer och kärlek till cyklingen i sociala medier.

Ansvarig: Lena Hesselroth, projektledare, lena.hesselroth@vgregion.se 

Västerås

Västerås stad

 • Delar ut frukostpåsar till vintercyklare på några stora cykelstråk på morgonen. 

Ansvaig: Marie Pellas, planerare, hållbar mobilitet, marie.pellas@vasteras.se